top of page

                        

Maroon Langurs | Presbytis rubicunda

P. r. carimatae | Red-naped Maroon Langur

P. r. ignita | Orange-naped Maroon Langur

P. r. chrysea  | Orange-backed Maroon Langur

P. r. rubicunda | Southeast Bornean Maroon Langur

P. r. rubida | Southwest Bornean Maroon Langur

Photo references

 

P. r. chrysea

P. r. ignita

P. r. rubicunda

 

 

 

 

 

 

© Andie Ang

© Marlowe Acompanado

© David Tan

 

bottom of page