Malabar Sacred Langurs | Semnopithecus hypoleucos

S. h. achates | Northern Malabar Sacred Langur

S. h. iulus | Black-legged Malabar Sacred Langur

S. h. hypoleucos | Southern Malabar Sacred Langur

Photo references

 

Coming soon