Geladas | Theropithecus

T. gelada obscurus | Southern Gelada

Photo references

 

T. g. gelada

 

 

 

© Brad Smith